Så kan du sälja el som privatperson – och de här reglerna gäller

221
0
solceller på hustak - regler och krav

Om du investerat i en solcellsanläggning kommer du under ett flertal perioder producera mer solel i jämförelse med vad du förbrukar. När det inträffar kan säljer du överskottselen per automatik, då all överproduktion matas ut i elnätet. Att sälja egenproducerad el kan ge dig bra intäkter.

3 steg för att sälja överskottsel från solceller

Processen består av tre steg, vilka vi belyser i detalj nedan.

1. Du måste ha ett elhandelsavtal

För att kunna sälja den solel du producerar måste du först teckna ett elhandelsavtal med ett elhandelsbolag. Då olika elhandelsbolag tillämpar olika ersättningsnivåer är det även en bra idé att jämföra deras avtalsförslag mot varandra. Du ska lägga särskilt stor vikt vid köp- och försäljningspriset.

Det är också viktigt att du tar reda på huruvida elhandelsbolaget vill köpa dina elcertifikat och ursprungsgarantier, då det kan vara svårt att själv sälja dem.

2. Du säljer solel per automatik

Din elcentral fördelar den solel som produceras utan att du behöver göra någonting, och så fort produktionen överstiger förbrukningen matas överskottselektriciteten ut på elnätet. Det betyder att du får ta del av en ersättning, samtidigt som elhandelsbolaget registrerar all nödvändig statistik per automatik.

Ersättningen sätts oftast in på ditt bankkonto månatligen, även det per automatik.

3. Du får ta del av din skattereduktion per automatik

I slutet av varje år sammanställer nätägaren hur mycket el du har sålt, och vidarebefordrar den informationen till Skatteverket. Det medför att den skattereduktion du har rätt att ta del av kan förtryckas på din inkomstdeklaration, vilket innebär att administrationen vid försäljning av solel förblir minimal.

Pris för att sälja solel – hur mycket får jag?

När du som privatperson väljer att sälja sol-el får du en ersättning på 1,2 kronor per såld kWh, förtydligar informationsportalen HemSol. Det är mer än den rörliga elkostnaden för villor, som i regel ligger på 1,45 kronor per kWh. Din exakta ersättning beror främst på vilket elavtal som du tecknat med elhandelsbolaget, men även nedanstående faktorer.

  • Skattereduktionen: Du har rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för all solel du matar ut på elnätet.
  • Spotpriset: Ligger i genomsnitt på 50 öre per kWh, och det är brukligt att elhandelsbolaget ersätter dig för spotpriset och ytterligare ett tillägg.
  • Nätnyttan: När du säljer el till fastigheter i närområdet sparar elbolaget pengar, då de slipper transportera den el de säljer längre sträckor. De ersätter dig med cirka 5 öre per kWh för de pengar de sparar i form av nätnytta.
  • Elcertifikatet: Ett certifikat på förnyelsebar el som du måste ansöka om, och vars ersättning ligger på cirka 2 öre per kWh.
  • Ursprungsgarantier: Fungerar som ett incitament för att fler ska välja solel, vars ersättning ligger på cirka 1 öre per kWh.

Läs mer: Så kan du tjäna pengar genom att jobba hemifrån.

Skatteregler vid försäljning av solel 

För att du ska kunna mikroproducera solel utan att behöva betala skatter och avgifter måste man förhålla sig till ett flertal regler, som vi pratar mer om nedan:

  • Du behöver inte betala inkomstskatt om din bostad har intäkter på max 40 000 kronor årligen. Som inkomst för bostad räknas bland annat hyresintäkter.
  • Du behöver inte betala energiskatt om din solcellsanläggning har en maxeffekt som understiger 255 kW. Mer specifikt; om din villa har ett solcellssystem på mindre än cirka 1,5 kvadratkilometer.
  • Du behöver inte betala moms såvida du säljer solel för ett belopp som understiger 30 000 kr per kalenderår.
  • Du får ta del av en skattereduktion om din huvudsäkring har en maximal effekt på 100 A, samt om du förbrukar mer el än vad du säljer. Du får inte heller sälja mer än 30 000 kWh årligen för att kunna ta del av skattereduktionen.

Om du vill har mer information om de skatteregler som gäller finns mer detaljerade uppgifter tillgängliga på Skatteverkets webbsida

Är det vanligt att behöva betala skatt när man säljer solel?

Nej, som privatperson betalar man sällan skatt när man säljer mikroproducerad solel. Detta då såld solel räknas som en kapitalinkomst från din bostad, och inte en näringsverksamhet. Så länge du inte har stora hyresintäkter som ligger på över 40 000 kronor betalar du normalt sett inte skatt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *